ETARGET

Kamna

Kamna představují uzavřený vytápěný prostor. Termínem se běžně rozumí uzavřený prostor, v němž je spalované palivo vedeno k vytápění, a to buď k ohřevu prostor, v němž se nachází kamna, nebo na ohřev kamen samotných. Především se však jedná o uzavřená kamna spalující tuhá paliva pro vytápění místností.

Kamna na dřevo se skládají z utěsněné spalovací komory (ve které se spaluje dřevo), která je připojena přes rouru od kamen k ventilátoru tak, že otvory kouří a další produkty spalují na vnější straně. To je skutečnost utěsnění, která je jedním z hlavních rozlišovacích znaků kamen na dřevo. Kamna na dřevo se výrazně zvýšila v popularitě díky tomu, že provozní náklady mohou být často alespoň o polovinu menší než jiná kamna. Nejběžnější kamna na vytápění v průmyslovém světě pro téměř století a půl byla kamna na uhlí, která spalovala uhlí. Kamna na uhlí přišla ve všech velikostech a tvarech a různých operačních zásadách. Uhlí hoří v mnohem vyšší teplotě než dřevo, a proto kamna na uhlí musí být konstruována tak, aby vydržela vysoké tepelné úrovně.